Гаранционен и извънгаранционен сервиз за България: Провита СД гр.Карлово, ул. Дъбенско шосе 2
Телефон : 0700 40740 (Телефонът не е импулсен. Цената на разговора зависи от тарифите на Вашия оператор.)
e-mail: service.bulgaria@gtxservice.com
Раб. време:
От Понеделник до Петък: 8:30-17:30 часа

Моля, не изпращайте уреди без да се обадите предварително по телефона или не пишете на e-mail адреса!!!

След предварително проведен по телефона разговор или кореспонденция по e-mail, транспорта по взимане и връщане на нуждаещите се от гаранционно обслужване стоки, е за сметка на сервиза.

Гаранционни условия:

Продукти с марка VERTO са само за хоби и любителски нужди.
Гаранционният период е валиден само за физически лица и е 24 месеца за инструменти и зарядни устройства. Гаранцията за акумулаторните батерии е 180 дни.
Гаранционният период за юридически лица закупили уреда с фактура на тяхно име е 12 месеца за инструменти и зарядни устройства. Гаранцията за акумулаторни батерии е 180 дни.
Гаранцията покрива всички дефекти на продуктите в рамките на гаранционния период, в следствие на недоброкачествено фабрично изпулнение или дефект в материала, налични към датата на покупката..Гаранцията се ограничава до ремонт и/или подмяна, и не включва никакви други задължения, включително, но без да се ограничава съгласно Закона за защита на потребителите.
В случай на нарушени гаранционни условия по уреда, гаранцията става невалидна, включително и в случай, че уреда е ремонтиран в гаранционния сервиз. Невалидността на гаранцията се отбелязва върху гаранционната карта.
В случай, че тези продукти са използвани за професионални цели тази гаранция на продукта отпада!


Продукти с марка GRAPHITE са направени за полупрофесионална употреба, хоби и любителски нужди.
Гаранционните условия на уредите за юридически и физически лица е 36 месеца за електроинструменти, зарядни устройства и батерии. Няма гаранция за всички останали аксесоари или подаръци към продукта.
Гаранцията покрива всички дефекти на продуктите в рамките на гаранционния период, в следствие на недоброкачествено фабрично изпулнение или дефект в материала, налични към датата на покупката.Гаранцията се ограничава до ремонт и/или подмяна, и не включва никакви други задължения, включително, но без да се ограничава съгласно Закона за защита на потребителите.
В случай на нарушени гаранционни условия по уреда, гаранцията става невалидна, включително и в случай, че уреда е ремонтиран в гаранционния сервиз. Невалидността на гаранцията се отбелязва върху гаранционната карта.


Продукти с марка NEO са направени за професионална и полупрофесионална употреба.
В зависимост от качеството и технологията на производство над 1000 NEO продукта имат ТÜV M+T (Monitoring + Testing) сертификат и 25 години гаранция, което е потвърждение за надеждност дори и в условие на тежка работна среда. Те са маркирани.
За всички останали продукти не маркирани със знака за 25 години гаранция, важи стандартния двугодишен гаранционен период.
Гаранцията покрива всички дефекти на продуктите в рамките на гаранционния период, в следствие на недоброкачествено фабрично изпулнение или дефект в материала, налични към датата на покупката.Гаранцията се ограничава до ремонт и/или подмяна, и не включва никакви други задължения, включително, но без да се ограничава съгласно Закона за защита на потребителите.
В случай на нарушени гаранционни условия по уреда, гаранцията става невалидна, включително и в случай, че уреда е ремонтиран в гаранционния сервиз.

ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАЙ:

1.Когато повредата се дължи на неотговарящи на инструкцията параметри на напрежението в електропреносната мрежа. Уреда е дефектирал в следствие на токов удар.
2.Когато е правен опит за отстраняване на повреда от неупълномощени лица или сервизи.
3.Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение, посочени в упътването на уреда.
4.Когато въздуховодите и отворите са запушени от: гипс, прах, дървени части и други чужди тела.
5.Когато уреда е с лош външен вид или с механични нарушения по корпуса, причинени от изпускане или удар, включително спукан, счупен корпус или счупване на други външни основни метални или пластмасови елементи.
6.Когато в уреда са попадали или са открити чужди тела или частици в следствие на това уреда е повреден, с блокирал двигател, лагери, втулки, блокирали бутони или копчета за управление.
7.Когато в уреда са открити наличия на течности и/или корозия, има унищожени елементи в следствие на корозия.
8.Когато за уреда не са полагане грижи като: смазване, гресиране, почистване и други поддържащи действия, съгласно начина на употреба.
9.Гаранцията НЕ покрива дефектите на следните елементи от уреда:
-бутони, ключове, лампи, четки, ремъци, дискове, лазери и други консумативи и аксесоари.
10.Гаранцията НЕ покрива обслужването на самите консумативи и аксесоари като заточване на различни режещи елементи като: дискове, ножове и други.
11.Няма гаранция в случаите, когато уредите са използвани за професионална употреба(Тези уреди са само за полупрофесионална, хоби и любителска употреба)в това число: по уреда има следи от преупотреба и/или свръхизносване, налице са видимо износени елементи или степента на тяхната износеност не отговаря на степента на износване на уредите, които са предназначени за хоби, полупрофесионална или любителска употреба.
12.Сервиза НЕ носи отговорност за липса или непълна окомплектовка на уреда(в т.ч. батерии, акумулатори, зарядни устройства, специални елементи и касесоарии др.), установено при закупуването му или след него.
13.Гаранцията НЕ е валидна ако към нея няма представен касов бон или платежно нареждане, ако има опит за подправяне на данни, няма печат, дата, подпис на продавача и купувача върху тази карта; на лице е несъвпадение на серийните номера на уреда или неговия модел или серийните номера са изтрити, частично заличени и/или не се четат.
14.При непочистени или силно замърсени уреди е възможен отказ от гаранционно обслужване до привеждане на уредите в подходящ за сервиза външен вид.В този случай уреда се връща на купувача и той заплаща всички разходи по транспорта. След почистване на уреда той може да бъде приет за гаранционно обслужване.
15.Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство. Независимо от търговската гаранция, продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителкиата стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от закона за защита на потребителите.